Return to the homepage   the sermon database
Title, passage:
Author:
Language:
Category:
Media type:
Order:
Hits per page:
Title: ...ve diğer dinler? - (Original Title: Und die anderen Religionen?)
Author: Werner GittClick here to get further informations
Language: turkish (türkçe, anatolian, osmanli, Turkey)
Category: Book
Keywords: Almanca baskıya önsöz, 1. Giriş 2. İnsanların icat yeteneklerini kullanması: milyonlarca patent 3. Hiç bir patent dairesinde kayıtlı olmayanlar 4. İnsanların dinleri: 1000 türlü yol 4.1 İnsanların problemi 4.2 Din nedir? 4.3 Dinlerin kaynağı 4.4 Dinlerin belirteçleri: 4.5 Dinler Tanrı'dan mı, yoksa insanların icadı mı? 4.6 İncil ve Tevrat'ın bakış açısından İslam 4.6.1 İslam terör saldırıları 4.6.2 İslam'da kutsal savaş nedir? 4.6.3 İslam'ın amacı: 4.6.4 İslam savaşçılarının ödülü: 4.6.5 Komünizm ve İslam – bir kıyaslama 4.6.6 Hıristiyan ve Müslümanlar aynı Tanrı'ya mı dua ediyorlar? 4.6.7 İslam barışçı bir din midir? 4.6.8 Allah kimdir? 4.6.9 Kuran İsa Mesih'i Tanrı'nın Oğlu olduğunu inkâr ediyor 4.6.10 Kuran İsa Mesih'in çarmıha gerildiğini inkâr ediyor 4.6.11 Kuran İsa Mesih'in dirildiğini inkâr ediyor 5. Tanrı'dan insanlara yol: Evangelium = Sevindirici Haber 5.1 Tanrı'nın teşhisi: İnsanların Tanrı gözüyle incelenmesi 5.2 Günahın sonucu: üç kez ölüm 5.3 İncil ve Tevrat'ın bakış açısına göre dinler 5.4 Tanrı'nın istek beyanı: Sevgi teklifi 5.5 Yaşama giden kurtuluş yolu: dönemeçsiz yol 5.6 Yaşama giden yol: Tanrı'nın buyruğu 5.7 Yaşama giden yol: Golgota'da ödendi 6. Yaşama giden yol: Nasıl gidilir? 6.1 Af dilemek: derin değişme 6.2 Tanrı'ya dönüş: Tanrı'ya bilinçli yönelme 6.2.1 Sonsuz yaşam için Tanrı'ya dönüş gerekli midir? 6.2.2 Tanrı'ya dönüş kaç kere olur? 6.2.3 Kim Tanrı'ya dönmelidir? 6.2.4 Neden Tanrı'ya dönmeliyiz? 6.2.5 Ne zaman Tanrı'ya dönelim? 6.2.6 Tanrı'ya dönüş pratik olarak nasıl olur? 6.2.7 Tanrı'ya dönüşün sonucu nedir? 7. Yeniden doğuş: Tanrı'nın çocuğu olarak doğmak 7.1 Yeniden doğuşun işaretleri 7.2 Yeniden doğuş hakkında yanlış fikirler 7.3 Yeniden doğuşun sonucu 8. Kalpten inanç: Kurtarıcı ip 8.1 İnanç türleri 8.2 İnancın temeli: İsa Mesih 8.3 İnancın safhaları: huzurlu hayat 9. Sevindirici Haber'in diğer dinlerden ne farkı vardır? 10. Sevindirici Haber'siz insanlar: Kurtarıldı yada yitirildi? 10.1 Ölüler diyarında bildiri: Ondan sonra bir şans? 10.2 Genel af: İstisnasız kurtuluş? 10.3 Tanrı'nın merhameti: Sınırsız kavram? 10.4 Diğer dinlere inananların mahkemesi: Yargının ölçekleri 10.5 Tanrı'nın sözünden yoksun milletler mahvolurlarsa: hangi nedenden? 10.6 İsa Mesih doğmadan önce insanlar...
Hint(s): The printed version of this book can be ordered (in different languages) from CLV.
Date/Time: 2012
Pages: 160
ID: 23733
Available version(s):
pdf (acrobat reader): Right click here & Save target as (IE) or Save link... (Google Chrome) (file size: 3 MB) Click to select this version!
Help! My download aborts!?! Click here for help!
Return to the homepage
webmaster@sermon-online.com