Return to the homepage   the sermon database
Title, passage:
Author:
Language:
Category:
Media type:
Order:
Hits per page:
Title: Variaţiuni pe o temă dată - Mici povestiri - Volumul III - (Titlul german: Variationen über ein Thema)
Author: Wilhelm BuschClick here to get further informations
Language: romanian (Romania, Moldova)
Category: Book
Keywords: 1. Reprosul minunat, 2. Tema, 3. "Cum se îndura un tata de copiii lui", 4. Iertarea, 5. Singuraticul, 6. Cum am ajuns sä lucrez cu tinerii, 7. O sarbatoare de Pasti ratata, 8. Lupta unui pacatos, 9. Crucea din balta, 10. Ajuns din urma, 11. Chemarea, 12. Clopotelul spart, 13. Cearta în toata casa, 14. "Nu mai pot!", 15. Mâna cea puternica, 16. "Când Cuvântul Tau nu va mai avea valoare...", 17. Arestarea, 18. Sarac în duh, 19. "N-am ce face cu Golgota", 20. Fereastra-amvon, 21. "Nu pot...!", 22. Cântaretul, 23. Cântarea din mijlocul haosului, 24. Felinarul dragostei, 25. Diapozitivele, 26. Pastorul Fritz, 27. "O, Teo!", 28. Cine-i curata lui Dumnezeu pantofii?
Date/Time: 1996
Pages: 88
ID: 22562
Available version(s):
MS Word: Right click here & Save target as (IE) or Save link... (Google Chrome) (file size: 1 MB) Click to select this version!
pdf (acrobat reader): Right click here & Save target as (IE) or Save link... (Google Chrome) (file size: 5 MB) Click to select this version!
epub (electronic publication): Right click here & Save target as (IE) or Save link... (Google Chrome) (file size: 866894 Bytes) Click to select this version!
mobi (Mobipocket for amazons kindle): Right click here & Save target as (IE) or Save link... (Google Chrome) (file size: 1025951 Bytes) Click to select this version!
Help! My download aborts!?! Click here for help!
Return to the homepage
webmaster@sermon-online.com